Kunder

Secure IT Appliance är en betrodd cybersäkerhetsplattform som används av ledande företag och offentliga verksamheter – för att säkra sina viktigaste tillgångar. På grund av konfidentialiteten i vårt arbete pratar vi aldrig om det arbete vi utför för våra kunder. Nedan är dock några anonyma exempel.

Secure IT Appliance / Retail

Global detaljhandel

Vår kund är ett världsledande detaljhandelsföretag med huvudkontor i Europa och kontor spridda över hela världen. Butikskedjan har flera hundratals butiker som marknadsför och säljer över 20 000 produkter.

För att möta framtida tillväxt, snabbt stigande IT-kostnader och ökade krav på cybersäkerhet implementerades Secure IT Applicance för automatisk och kontinuerliga sårbarhetsanalyser. I realtid analyseras 100-tals servrar i nätverk på flera kontinenter. Varje automatisk sårbarhetsanalys baseras på mängder av olika parametrar och scenarios med över 700 000 sårbarheter som hela tiden uppdateras och utökas. 

Efter en framgångsrik lansering av Secure IT Appliance har klienten uppnått ett komplett realtidsskydd, mätbart säkrare It-miljö och lägre kostnader. Avslutningsvis har klienten idag ett världsledande skydd mot cyberattacker.

Secure IT Appliance / Hotel

En av världens största hotellgrupper

En multinationell hotellgrupp med över tusen hotell och hundratusentals hotellrum.

För att kostnadseffektivt, kontinuerligt och automatiskt göra sårbarhetsanalyser för en multinationell IT-miljö valdes Secure IT Applicance. Med hjälp av Secure IT Appliance genomförs kontinuerliga sårbarhetsanalyser baserat på över 700 000 sårbarheter.

En av styrkorna med lösningen är att snabbt kunna hantera föränderliga situationer och incidenter. Flexibiliteten och att ligga steget före är hörnstenar i effektivt cybersäkerhet.

Secure IT Appliance / Port

Logistik- och containerspecialist

Tillsammans med en stor nordisk hamnoperatör som är ledande inom logistik och containerhantering har vi jobbat med att hantera utmaningar inom cybersäkerhet i en verksamhet med kraftigt ökande godsvolymer och komplex IT-miljö.

Stark tillväxt ställer höga krav på cybersäkerhet. Efter framgångsrikt införande av Secure IT Applicance hanteras alla cybersäkerhetskrav från myndigheter och internationella samarbete. Automatisk och kontinuerliga sårbarhetsanalyser används brett inom hela verksamheten, exempelvis inom autonoma logistikflöden.